Acknowledgement

Pensyarah : Nur Kareelawati Binti Abd. Karim

Penyelia : Zainol Abidin Bin Ahmad

 

Multimedia Kewartawanan

Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan

Universiti Sains Islam Malaysia

 

Search site

© 2010 All rights reserved.